o nas - usługi opiekuńcze

Zmiana rozmiaru czcionki

Koordynator usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych: AGNIESZKA KOBA

Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione.

Usługi specjalistyczne dla osób psychicznie chorych są świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawnym intelektualnie.