Deklaracja dostępności

Zmiana rozmiaru czcionki

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dba aby dostępność strony internetowej opswesola.waw.pl była zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego  opswesola.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- brak alternatywnego tekstu przy treściach graficzych

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooaceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

05-075 Warszawa, ul. 1 Praskiego Pułku WP 21A

Centrum Aktywności „Na Spokojnej”

05-075 Warszawa, ul. Spokojna 2

Do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą 2 wejścia od ul. 1 Praskiego Pułku 21a i Armii Krajowej. Do wejścia od ul. 1 Praskiego Pułku prowadzą schody. Do wejścia od ul. Armii Krajowej prowadzą schody i podjazd dla wózków.

W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, recepcja znajduje się na wprost każdego wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku Centrum Aktywności na ul. Spokojnej 2 prowadzą trzy wejścia. Główne wejście, od ul. Spokojnej, dostosowane jest dla osób na wózkach. Pozostałe dwa wejścia są usytuowane są od strony budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

W budynku Centrum Aktywności strefa informacji znajduje się na prawo od wejścia. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i piętrze. Na piętro prowadzą schody i winda. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i pierwszym piętrze.

Przed budynkiem Centrum Aktywności wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Ośrodku Pomocy Społecznej i w Centrum Aktywności nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.