Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. Aktywizacji Zawodowej

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

więcej...: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Aktywizacji Zawodowej...

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A

05-075 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektora ds. Projektów Unijnych

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu

więcej...: Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Projektów Unijnych Zatrudnienie w...

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji ”Lokalna współpraca – sprawdzone narzędzie przemian”

 Program konferencji (format PDF)

 

Termin składania prac konkursowych w konkursie "Wesoła Dzielnica NGO-sów" zostaje przedłużony do dnia 8 kwietnia 2016 r. włącznie.

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o prowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje w Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Mazowieckiej 12 w Warszawie bezpłatnych zajęciach edukacyjnych przygotowujących małoletnich świadków i ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w trybie art. 185a i 185b kpk.

W ramach podejmowanych działań profesjonaliści Fundacji Dzieci Niczyje przygotowali dla dzieci i ich rodziców/opiekunów ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych przygotowujących ich do udziału w procedurach karnych.

więcej...: Możliwośźć przygotowania małoletniego świadka do przesłuchania w postępowaniu karnym

Podkategorie