Ty też możesz skorzystać !!!

Nowym instrumentem pomocy dla osób w lokalach mieszkalnych jest restrukturyzacja zadłużenia.

Miasto Stołeczne Warszawa podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu zaległości czynszowych oraz na rzecz zmniejszenia zagrożenia utraty tytułu prawnego do lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia ochronę przed wszczęciem wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego.

Składanie wniosków trwa do 29 grudnia 2020 roku.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku 21A, 05-075 Warszawa

poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu na zastępstwo

 

więcej...: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Podkategorie