Bezpłatne warsztaty dla dzieci

Zmiana rozmiaru czcionki

Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy we współpracy z wolontariuszami Uniwersytetu Warszawskiego przygotował dla dzieci  objętych wsparciem Ośrodka, zajęcia dotyczące poznawania technik uczenia się i zapamiętywania.