BEZPŁATNY WARSZTAT DLA PAR KONSTRUKTYWNY DIALOG MAŁŻENSKI, PARTNERSKI

Zmiana rozmiaru czcionki

BEZPŁATNY WARSZTAT DLA PAR KONSTRUKTYWNY DIALOG MAŁŻENSKI, PARTNERSKI

Warsztat skierowany jest do małżeństw, par wychowujących wspólnie dzieci, które poszukują sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, przeczuwają zagrożenie dla siebie i swojego związku wynikające z braku otwartego dialogu, nie radzą sobie z trudnymi emocjami takimi jak złość, smutek, bezradność. Zajęcia będą miały formę praktycznego treningu umiejętności prowadzenia dialogu w sytuacjach silnych konfliktów rodzinnych. Warsztat skierowany jest do małżeństw, par, które: 

poszukują sposobów na poprawienie dialogu małżeńskiego, partnerskiego i konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, przeczuwają zagrożenie dla siebie i swojego związku wynikające z braku otwartego lub konstruktywnego dialogu,

 czują się bezsilne podczas konfliktów i ponoszą w związku z tym koszty emocjonalne,

 mają poczucie, że znane im sposoby rozwiązywania konfliktów nie przynoszą oczekiwanych efektów lub są pretekstem do kolejnych awantur,

są młode stażem i chciałyby nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania problemów,

nie mają problemów z dialogiem, ale chciałyby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Warsztat nie jest terapią grupową lecz formą praktycznego treningu umiejętności prowadzenia dialogu w sytuacjach konfliktowych.

W warsztacie nie powinny brać udziału małżeństwa, pary:

z problemem alkoholowym, 

w których występuje przemoc fizyczna i/lub psychiczna, 

obarczone chorobą psychiczną lub zaburzeniami osobowości (dotyczy obojga lub jednego z małżonków, partnerów),

przyjmujące leki antydepresyjne i inne, które mają wpływ na zmienię sposobu postrzegania rzeczywistości.

Warsztat będzie prowadzony przez dwóch trenerów
i obejmuje 2 kolejne dni: 17 i 18 listopada 2018 roku, w godzinach 9.00 – 17.00
ZapisyZapisy Zapisy i kontakt: (0-22) 626-94-19, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro,
Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Panią Agatą Jarzyną.


Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego